IMG_1458

Halil Murat Ünver

Personal Information:
Doç.Dr. Halil Murat ÜNVER  
Sistem Tasarımcısı

Mucit
Bilirkişi
İş İnsanı
İşletmeci
Elektrik Mühendisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğiticisi
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (A)
Makine Müh. (Y. Lisans – Doktora)
Türk Ocakları Kırıkkale Şube Başkanı
1970 Kırıkkale – Keskin (Çelebi) – Karaağaç

Eğitim

İlk ve orta öğrenimini Kırıkkale’de, KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde, AÜ İşletme Bölümünde lisans eğitimi tamamladı. KÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora derecesi aldı. 

Kamu Geçmişi

Ailesindeki fertlerin çoğunun MKEK kökenli olması, ayrıca babasının MKEK’nda bürokrat olması nedeni ile tüm yaşamı savunma sanayi odaklı geçmiştir. Kurumun tüm fabrikalarını ve üretim kabiliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Kurumda işçiden müsteşara tüm kademedeki çalışanların akademik, psikolojik, sosyolojik, idari, iktisadi açıdan tahlil etmiştir, böylelikle genel olarak kamu ve kamu iktisadi devlet teşekküllerindeki yönetim sistemi yanlışlarının tespiti için ele geçen mükemmel imkân değerlendirilmiştir.

1991 yılında (21 yaşında) Ankara Üniversitesi Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu’nda Bilgisayar Programcılığı Programında Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. Bilgisayar donanımı, elektronik ve güç elektroniği dersleri verdi.

2006-2011 yılları arasında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulunda Kurucu Müdür olarak görev aldı. Yüksekokul müdür yardımcılığı, Teknik Programlar bölüm başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, Yüksekokul Kurulu Üyeliği, Dekan Yardımcılığı, Kırıkkale Üniversitesi Senato Üyeliği gibi çeşitli idari görevler yerine getirdi.  

Kırıkkale Üniversitesinde Hacılar Meslek Yüksekokulu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Programını açtı. K.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi’nde İş Güvenliği Uzmanlığı ve İş Yeri Hekimliği eğitim programlarının açılmasını sağladı. Bu eğitimlerin verilmesi ile üniversiteye yaklaşık 2 milyon USD gibi çok ciddi sayılabilecek bir kaynak sağlandı. 

Çalışma Bakanlığının İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki yasa, yönetmelik, eğitim çalışmalarına paydaş olarak katıldı.

Akademik Çalışmaları

Sci indekste taranan elektrik makinaları ve yapay zeka alanında 13 makale, 30’a yakın konferans bildirisi ve çeşitli dergilerde 20’’den fazla bilimsel makale yayımladı.

Yüksek Lisans ve Doktora danışmanlığını yürüttüğü 20 ‘den fazla tez çalışmasını tamamladı.

Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri ile Yapay Zeka alanında bilimsel çalışmalar yaptı, çeşitli uluslararası makaleler ve bildiriler yayınlardı. Hem Elektrik Makinalarında hem de Yapay Zeka alanında ayrı ayrı doçentlik hakkı elde etti.

Geliştirdiği algoritma ile günümüzde kullanılan güncel kelimelerle ergonomik ve verimli yeni bir Türkçe klavye tasarladı ismini TEZEREN koydu, çalışma bildirisi Viyana’da ödül aldı. Yine kullanımı zor olan Q klavye yerine geliştirdiği yeni  İngilizce klavyeye ise SpeedyKEYS ismini koydu.

Halen Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Pandemi öncesi döneme kadar ROBOKALE isimli robot takımı, HİDROKALE isimli hidrojenli araç takımı, ELEKTROKALE isimli elektrikli araç takımlarını bünyesinde barındıran Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Mühendislik Teknolojileri Topluluğu Danışmanlığını yürütmüştür.

İş Dünyası Çalışmaları

Kurucu ortağı olduğu 32 yıllık geçmişle sahip olan KEMAS Ltd. Şti.’nde elektromanyetik alanla ısıtma ve üretim teknolojileri geliştirdi, geliştirdiği teknolojilere patentler aldı. Halen KÜ Teknoparkta bir şube bulunduran şirket Sanayi Bakanlığı tarafından, Hat Frekanslı Alüminyum Tav Ocaklarının Türkiye’deki tek üreticisi olarak tescil edildi. KEMAS Ltd. Şti.’nin ürettiği ürünler hem Türkiye’de kullanılmakta, hem de yurtdışına ihraç edilmektedir.

Şirket üzerinden geliştirdiği yeni teknoloji Meyve-Sebze Kurutma fırını ile ülkedeki kaliteli, sağlıklı, verimli üretim yapan kurutma fırını ihtiyacını karşıladı.

Sosyal Yaşamı

1994 yılında 3 ay İngiltere/Manchester, 2013 yılında 3 ay Almanya/Schweinfurt bulundu. Ayrıca çeşitli proje ve incelemeler için İtalya, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Makedonya, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova, Avusturya, Ukrayna, Suriye, Suudi Arabistan’da bulundu.  Bu ülkelerdeki teknik, teknoloji, sanayi, sosyal hayat, bürokrasi, insan ve iş profilini inceleme imkânı buldu.

Halen 1912 yılında kurulan ve Çanakkale Ruhunun temsilcisi 190 tıbbiyelinin mirası olan Türk Ocakları’nın Kırıkkale şube başkanlığını yürütmektedir. Bu vesile ile halkla sürekli temas halinde olup toplumun ihtiyaçlarını, beklentilerini, sosyolojik ve psikolojik durumunu bizzat sahada tespit etmektedir.

Eşi İş Güvenliği Uzmanı ve iki fakülte mezunudur, büyük oğlu ata mesleği elektrik – elektronik mühendisliği tahsili yapmakta küçük oğlu ise orta öğretimdedir.

İlgi Alanları

Yapay zeka tabanlı sistem tasarımı, bilgisayar tabanlı makine tasarımı, iletişim, psikoloji, sosyoloji, jeopolitik, tarih, uluslararası ilişkiler

Hayali

Bu ülkenin güzel çocukları için; muasır medeniyet seviyesine ulaşmış işlevsel bir devlet, açlık ve sefaletin olmadığı herkesin bolluk içinde yaşadığı sorunsuz bir ülke, keyifle yaşayacakları bir gelecek inşa etmek.

30 yıllık Meslek Hayatından Bazı Detaylar

 1. Kırıkkale ve Hacılar Meslek Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 10 binden fazla öğrenci yetiştirdi,
 2. Hacılar Meslek Yüksekokulu’nu kurdu ve 5 yıl idareciliğini yaptı, döneminde yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim ve öğrenimini sağladı,
 3. Doktora tez çalışmasında tasarladığı indüksiyon ocağı dünyada ilk kez uygulanan bir teknik içermekte olup, endüstriyel üretimde kullanılabilen nadir doktora tezlerinden bir olmuştur.
 4. Ülkenin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki eksiklerini görmüş ve bu Müdürlüğünü yaptığı yüksekokulda bölümün ivedilikle açılmasını sağlamıştır.
 5. Kırıkkale Üniversitesine İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini getirmiştir. Altı yüzden fazla hekim, 2 binden fazla İş Güvenliği Uzmanı eğitim almıştır,
 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ile üniversiteye 2 milyon USD kazanmasına vesile olmuştur.
 7. Bu eğitimler ile üniversitedeki öğretim üyeleri için kazanç kapısı oluşturulmuştur.
 8. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine gerek Kırıkkale’de gerekse Ankara ve İstanbul’da değerli eğitimciler kazandırıldı, ülke için çok önemli olan bu konuda eğitimin uzman kişiler tarafından yapılmasını sağladı,
 9. Kırıkkale Üniversitesi, ÇASGEM gibi kurumlarda 10 binden fazla uzman ve hekime eğitim verdi
 10. ROBOKALE isimli ekibi ile yaklaşık 10 yıl boyunca, 10 dan fazla robot yarışmasında 8 ödül aldı.
 11. İngiltere’de Shell’in düzenlediği ECO MARATHON’a katılmış ve ülkemizi ve Kırıkkale Üniversitesi’ni ekibi ile temsil etmiştir.
 12. Danışmanlığını yürüttüğü HİDROKALE ve KALECTRON isimli ekibiyle öz tasarım ve olan araçlarla, Tübitak tarafından düzenleneni Elektrikli ve Hidrojenli araç yarışmasına katıldı.
 13. Kurum faaliyetleri birçok kez “Takdir Belgesi” ile taltif edildi,
 14. Sanayi Bakanlığı için 20 den fazla Teknogirişim projesine jüri üyeliği yaptı,
 15. Tübitak’ın 14 TEYDEB projesi için hakemlik yaptı,
 16. 13 tane SCI ve SSCI uluslararası yayın yaptı,
 17. Ekibiyle uluslararası toplantılarda 29 bildiri sundu,
 18. Kitap bölümü, ulusal toplantı, çeşitli bilimsel dergilerde 20’den fazla makale yayınladı,
 19. 20’den fazla öğrenciye Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Bilimlerinde yüksek lisans ve doktora çalışması yaptırdı,
 20. Elektrik Elektronik ve Bilgisayar bilimlerinde 10 bilimsel proje yaptı,
 21. Elektrik, elektronik, bilgisayar, işletme, makine, iş güvenliği konularında 40 dan fazla önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dersi verdi,
 22. Güncel kelimeleri bilimsel olarak inceleyerek İngilizce’ye özgü yepyeni bir klavye geliştirdi, (icat yapıldı) ve adını SpeedyKEYS verdi,
 23. Güncel kelimeleri bilimsel olarak inceleyerek Türkçe’ye özgü yepyeni bir klavye geliştirdi (icat yapıldı) ve adını TEZEREN verdi. Ana satırda F klavye ile 77, E klavye ile 78 harf basılabilirken TEZEREN ile 92 harfe çıkarılmıştır.
 24. Kurucusu ve ortağı olduğu KEMAS Ltd Şti ile yaklaşık 30 yılda ülkeye 150 den fazla makine üretti, bazıları ABD, Ukrayna, Azerbaycan, Suriye için üretildi.
 25. Araştırma geliştirme sonucu üretilmiş, tasarımı tamamen kendisi tarafından gerçekleştirilen 12 tane özel tasarım makine yaptı,
 26. Geliştirdiği ürünlere ilişkin patentler aldı, bu ürünler piyasaya ürün olarak sunuldu,
 27. Geliştirdiği makineler dünya standartlarında olup gelişmiş ülke firmaları ile rekabet halindedir.
 28. Savunma sanayi için çok özel makineler geliştirdi ve üretti,
 29. Kırıkkale’de ilk kez 1 ton kapasiteli meyve ve sebze kurutma fırını geliştirdi ve üretti,
 30. Türk Ocakları’nda yönetimdeki arkadaşları ile birlikte 18 yıl onlarca toplantı, seminer, konferans düzenledi. Kırıkkale’nin kültürel hayatına katkı sağladı,
 31. Türk Ocakları faaliyeti olarak Türkiye’de, ve yurtdışında (Makedonya, Bosna, Suriye, Irak, Suriye, Çeçenistan) ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım faaliyetleri düzenledi,
 32. Türk Ocağı çatısı altında Kırıkkale Eşraf Buluşmaları adı altında toplantılar gerçekleştirdi. Eşrafların bir araya gelmesini sağlayarak Kırıkkale’nin eğitim, tarım, ekonomi gibi güncel konularında sorunların tespitini ve çözüm için tavsiyeler üretmelerini sağladı.
 33. Kırıkkale’de bulunan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs temin etti,
 34. Kırıkkale’de bulunan Türk Cumhuriyetlerinden gelen ve Suriye, Irak’tan gelen Türkmen öğrencilere çeşitli türden destekler temin etti,